opis_strony2
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI PDF Drukuj Email
środa, 07 września 2011 00:00

banerPROW

Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Chata Kociewia”
wniosków o przyznanie pomocy z osi IV LEADER
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Limit dostępnych środków:
2.522.639,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania to 500.000zł, wkład własny minimum 20% kosztów kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków:
30.09.2011 r. - 28.10.2011 r.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański,od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
· wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
· kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
· wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,
znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”– www.chatakociewia.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.dprow.woj-pomorskie.pl

Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, czyli 24,9 pkt.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Chata Kociewia”. Pytania prosimy kierować na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 058 56 018 82


DOKUMENTY DO POBRANIA

Ogłoszenie o naborze

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi;

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (wersja edytowalna);

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”;

Lokalne kryteria wyboru;

Instrukcja do kryteriów wyboru;

Wykaz dodatkowych dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dla działania „Odnowa i rozwój wsi”;

Załącznik nr Ig: informacje niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR (dotyczy opercji odpowiadających działaniu: "Odnowa i rozwój wsi");

Załącznik nr IIb: opis operacji niezbędny do jej oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru;

Kryterium na podstawie którego ocenia się uzasadnienie realizacji projektu

Stan realizacji produktów w LGD

Wzór umowy partnerskiej