opis_strony2
KONKURS TEMATYCZNY - MAŁE PROJEKTY 2013 PDF Drukuj Email
czwartek, 17 marca 2011 00:00

banerPROW

Zarząd Województwa Pomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Chata Kociewia”
wniosków o przyznanie pomocy z osi IV LEADER
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach naborów tematycznych
dla działania tzw. „Małych projektów”
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Limit dostępnych środków:
1 500 000,00 zł
Maksymalna kwota dofinansowania to 50 000zł, wkład własny minimum 20% kosztów kwalifikowanych.


Termin składania wniosków:
22.07.2013 r. - 20.08.2013 r.


Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zakres tematyczny naboru:
Cel ogólny 2 -
Wykorzystanie kociewskich zasobów naturalnych i kulturowych w kreowaniu nowych kierunków rozwoju oraz wzmocnieniu istniejących kierunków turystyki i działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej, agroturystyczej
Cel szczegółowy 2.3 - Tworzenie nowych sieciowych i kompleksowych produktów turystycznych w oparciu o posiadane zasoby oraz wykorzystanie nowych technologii informatycznych
Przedsięwzięcie - Kociewie z wody - tworzenie nowego sieciowego produktu turystycznego w oparciu o nowe technologie informatyczne oraz zasoby wodne Kociewia: Wdę, Wierzycę i Jezioro Kałębie

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:
· wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy,
· kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
· wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD,

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

· Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”– www.chatakociewia.pl
· Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.dprow.woj-pomorskie.pl

Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 30% maksymalnej liczby punktów, czyli 27,9 pkt.

Informacje udzielane są w Biurze LGD „Chata Kociewia”. Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 058 56 018 82


DOKUMENTY DO POBRANIA